Gå direkte til indhold

Om

I Danmarks Idrætsforbund (DIF) står vi bag initiativet ”Danmark mangler”, som er en platform, hvor borgere og foreningsrepræsentanter kan foreslå konkrete idrætsfaciliteter og deres placering. Formålet med platformen er at styrke viden om lokale behov og potentialer for bedre fysiske rammer til idræt, bevægelse og foreningsliv i hver kommune.

I DIF ønsker vi op til Kommunalvalget 2021 at sætte fokus på vigtigheden af idrætsfaciliteter og give flere mennesker en stemme i processen for at skabe aktive og sociale byer og lokalsamfund.

Vi ønsker med platformen at igangsætte en lokal dialog om de potentialer, der eksisterer i hver kommune. For lokale borgere og idrætsforeninger er eksperter i lokale behov.

Som lokale borgere ved vi f.eks.:

  • Hvilke løbestier der mangler lys på.
  • Hvilke små græsarealer der blot mangler fodboldmål for at kunne anvendes til fodboldtræning.
  • Hvor børn må transportere sig langt, fordi der mangler en idrætshal.

Denne viden og de gode forslag skal frem i lyset for at understøtte kommuners strategiske beslutninger om renovering, modernisering og bygning af idrætsfaciliteter.

Desværre møder ikke alle borgere op til borgermøder eller ved hvor de skal henvende sig med et godt forslag til en lokal idrætsfacilitet. Med ”Danmark mangler” bliver disse barrierer mindsket og alle kan let komme til orde. Vi håber derfor, at mange vil bidrage med forslag, så alle kommuner efterfølgende har en række spændende forslag at arbejde videre med.

Derfor vil DIF på den anden side af kommunalvalget sende alle de indkomne forslag til de interesserede og relevante kommuner samt kontaktoplysninger på forslagsstillerne. DIF vil ligeledes følge op med inspiration til det videre arbejde samt samle op på kommunale erfaringer med at bearbejde forslagene. For forslagene skal gerne tjene som supplement til hver kommunes facilitetsdata, facilitetsstrategi og andre politiske beslutninger på idræts- og fritidsområdet.

Tanken bag Danmark Mangler

Ideen til ”Danmark mangler” er hverken ny eller uafprøvet. Ideen kommer fra Aarhus og deres initiativ ”Aarhus mangler”, som blev lanceret i 2019. Bag initiativet står Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og Idrætssamvirket i Aarhus. Aarhus Kommune fik derigennem over 800 forslag til konkrete idrætsfaciliteter, som kommunen fortsat arbejder på at gennemgå og undersøge.

Der skal lyde en stor tak til Aarhus Kommune for inspiration og konkrete råd i forbindelse med udviklingen af ”Danmark mangler”.

Planen er at lukke for nye forslag på ”Danmark mangler” efter kommunalvalget. Platformen vil dog blive holdt åben, så alle kan se de indkomne forslag. DIF vil ligeledes tilbyde alle kommuner at få tilsendt data på de indkomne forslag i hver kommune.

Har du spørgsmål til initiativet eller teknikken, er du velkommen til at skrive til konsulent Lasse Lyck lly@dif.dk